Fast planerad order

« Back to Glossary Index

Vid materialbehovsplanering används en metod som bygger på användning av fast planerade order för att eliminera problem med så kallad systemnervositet och för att åstadkomma en rollfördelning mellan planerare och system. Tekniken innebär att planerade order från en behovsplanering vars färdigtidpunkter ligger inom den så kallade planeringstidsgränsen ges vissa restriktioner för tillåten omplanering. En vanlig restriktion är att tillåta omplaneringar tidsmässigt men inte kvantitetsmässigt, dvs planerad orderkvantitet tillåts inte ändras, däremot planerad inleveranstidpunkt.

 

Begrepp på engelska: Firm planned order