Fast orderkvantitet

« Back to Glossary Index

Fast orderkvantitet är en metod för partiformning som går ut på att orderkvantiteten sätts lika med en given fast kvantitet. Denna fasta kvantitet kan antingen fastställas genom manuella bedömningar, eller beräknas genom kostnadsminimering, exempelvis med hjälp av kvadratrotsformeln. Fast orderkvantitet är en kvantitetsbaserad, icke diskret och tidsinvariant partiformningsmetod.

 

Begrepp på engelska: Fixed order quantity