Fakturamatchning

Fakturamatchning

« Back to Glossary Index

När en leverantörsfaktura fåtts från leverantör skall den jämföras dels med den inköpsorder som ligger bakom leveransen och dels med den leverans som erhållits, speciellt med avseende på kvantiteter. Detta förfarande kallas fakturamatchning.

Fakturakontroll är en annan term för Fakturamatchning

 

Begrepp på engelska: Invoice matching