EOK

EOK

« Back to Glossary Index

EOK (Ekonomisk orderkvantitet) är den orderkvantitet som beräknas med hjälp av den så kallade kvadratrotsformeln. Beräkningen innebär en minimering av summa lagerhållningssärkostnader och ordersärkostnader.

 

Begrepp på engelska: EOQ (Economic order quantity)