Enstycksflöde

« Back to Glossary Index

Transferering av tillverkningsorder från en operation till en annan sker vanligtvis när hela orderkvantiteten tillverkats färdig. Enstycksflöde innebär att överföring från operation till operation sker med en styck i taget. Genom användning av enstycksflöden kan genomloppstider effektivt reduceras. För att kunna tillämpas krävs flödesorienterade produktionsuppläggningar. I annat fall kan transport- och hanteringskostnaderna bli för stora.

 

Begrepp på engelska: One-piece flow