Eftersläp

Eftersläp

« Back to Glossary Index

Med eftersläp avses den beläggning som utgår från order som skulle ha varit utförda enligt gjord inplanering men som inte är det. Eftersläp redovisas ofta per produktionsgrupp, fabriksavsnitt och fabrik totalt. Det är en del av orderstocken.

 

Begrepp på engelska: Backorder