Efterkalkyl

Efterkalkyl

« Back to Glossary Index

En efterkalkyl innebär en beräkning av verkliga kostnader för att tillverka en produkt. Ofta görs efterkalkylen per tillverkningsorder och kallas då ibland även orderefterkalkyl eller enbart orderkalkyl. Kostnadsberäkningen baseras på verklig materialförbrukning och verklig arbetstidsåtgång.

 

Begrepp på engelska: Actual cost