Efterfrågeadministration

Efterfrågeadministration

« Back to Glossary Index

Efterfrågeadministration är den funktion i företaget som sköter om all hantering och bearbetning av efterfrågan på produkter. Efterfrågeadministration omfattar i första hand ordermottagning, att beräkna och informera om möjliga leveranstider, bearbeta efterfrågestatistik samt att prognostisera framtida efterfrågan.

 

Begrepp på engelska: Demand management