Edifact

Edifact

« Back to Glossary Index

Edifact (Electronic data interchange for administration, commerce and ransport) är en FN-standard för hur elektroniska EDI-meddelande mellan företag skall se ut.