E-business

« Back to Glossary Index

E-business eller Elektroniska affärer är utbyte av information och dokument med hjälp av datorer och telekommunikation för att göra affärer mellan kunder och leverantörer.