Drift- och underhållsavtal

Drift- och underhållsavtal

« Back to Glossary Index

Den mest omfattande formen av underhållsavtal. Leverantören tar över hela driften ända från daglig tillsyn, driftsövervakning till felavhjälpande underhåll. Leverantören garanterar vissa prestanda och en viss tillgänglighet. En utveckling på O&M-kontrakt är de så kallade BOT-kontrakten (Build Operate Transfer) som är vanliga inom bland annat biståndsprojekt.

 

Begrepp på engelska: O&M, Operation and Maintenance