Distributionsbehovsplanering

« Back to Glossary Index

Termen distributionsbehovsplanering motsvaras av det engelskspråkiga begreppet Distribution requirements planning och omfattar ett synsätt och en samling metoder och tekniker som syftar till att åstadkomma en sammanlänkning av materialflöden, från slutkund, via distributörer i olika led och ända ner till tillverkare.

 

Begrepp på engelska: Distribution requirements planning)