Distribution

Distribution

« Back to Glossary Index

Fysiska och administrativa aktiviteter vars ändamål är att göra företagets produkter tillgängliga på marknaden. Distribution omfattar exempelvis funktioner som utformning av distributionsstruktur, val av distributionskanaler, lagring och transporter.

Distributionskanal är den kedja av affärspartners genom vilka ett företag distribuerar sina produkter till den slutkonsumerande kunden.

Begrepp på engelska: Distribution channel