Disponibel kapacitet

Disponibel kapacitet

« Back to Glossary Index

Disponibel kapacitet är den kapacitet som finns till förfogande efter det att hänsyn tagits till den kapacitet som behövs för de vid tillfället redan inplanerade och frisläppta orderna.

 

Begrepp på engelska: Available capacity