Direktkostnad

« Back to Glossary Index

En direktkostnad är en kostnad som direkt kan härledas till ett visst objekt, den så kallade kostnadsbäraren. Som exempel på vanliga direkta kostnader i en produktkalkyl kan framför allt nämnas direkt material och direkt lön.

 

Begrepp på engelska (Direct cost)