Direktköp

Direktköp

« Back to Glossary Index

Direktköp är köp av material direkt mot tillverkningsorder alternativt kundorder. Avses köp mot tillverkningsorder kan materialet fysiskt vid leverans passera lager men redovisas ekonomiskt som produkter-i-arbete. Avses köp mot kundorder sker ofta leverans direkt från den egna leverantören till den egna kunden.

 

Begrepp på engelska: Direct purchasing