Detaljspecifikation

Detaljspecifikation

« Back to Glossary Index

En detaljspecifikation är en förteckning av ingående detaljer, komponenter, råmaterial och halvfabrikat i en ritning. Specifikationen förekommer antingen som en del av ritningen, fast specifikation, eller på ett från ritningen separat dokument, lös specifikation. Termen specifikation används ibland också som ett synonymt uttryck för termen Struktur.

 

Begrepp på engelska: Parts specification