Detaljplanering

Detaljplanering

« Back to Glossary Index

Detaljförteckning kan också kallas Struktur. Oftast avser den endast en en-nivåstruktur. Termen förekommer framför allt inom verkstadsindustrin.

 

Begrepp på engelska: Production activity control