Delleverans

« Back to Glossary Index

Delleverans är en leverans av en delkvantitet på en kundorderrad eller leverans av endast vissa orderrader på en kundorder. Det som inte levereras restnoteras och en restorder skapas. Delleverans sker också från tillverkningsorder och innebär då leverans av en del av den totala tillverkningsorderkvantiteten.

 

Begrepp på engelska: Split delivery