Dedikerad kapacitet

Dedikerad kapacitet

« Back to Glossary Index

Med dedicerad kapacitet menas kapacitet som avsatts för speciella ändamål. Det kan till exempel vara fråga om en speciell produktionsgrupp som avsatts för tillverkning av en eller en viss grupp av artiklar. Det kan också utgöra en del av en produktionsgrupps kapacitet, exempelvis när en viss överenskommen andel av kapaciteten i en produktionsgrupp hos en legoleverantör avsatts till produktion för viss kund.

 

Begrepp på engelska: Dedicated capacity