Cyklisk produktion

Cyklisk produktion

« Back to Glossary Index

Cyklisk produktion är en metod i planering som innebär tillämpning av cyklisk produktföljd. Artiklar som styrs med cyklisk produktföljd placeras i en ordningsföljd som upprepas ett bestämt antal gånger per år i perioder med konstant längd. Antalet gånger bestäms med utgångspunkt från lagerekonomiska beräkningar. Cyklisk produktion innebär konstanta ankomstintervall medan orderstorlekarna kan variera från tillfälle till tillfälle beroende på efterfrågan.

 

Begrepp på engelska: Periodic control