Cyklisk produktföljd

Cyklisk produktföljd

« Back to Glossary Index

En produktföljd är en ordningsföljd i vilken ett antal olika produkter betjänas i en station eller produktionsgrupp. En cyklisk produktföljd är en sådan produktföljd som upprepas periodiskt med givet intervall.

 

Begrepp på engelska: Periodic control