Cyklisk planering

Cyklisk planering

« Back to Glossary Index

Cyklisk planering är detsamma som Cyklisk produktion. Cyklisk planering kan också stå för en cykliskt återkommande planering, exempelvis ett regelbundet periodiskt genomfört arbete med att ta fram och fastställa en produktionsplan.

 

Begrepp på engelska: Cyclic planningsv_SESwedish