Cykeltid

Cykeltid

« Back to Glossary Index

Cykeltid är den tid för en produktionslinje som förflyter mellan två på varandra följande tillverkningstillfällen för en och samma produkt, dvs den tid det tar att framställa en produktindivid. Ju kortare cykeltid, desto högre produktionstakt.

Begrepp på engelska: Cycle time