Buffertlager

« Back to Glossary Index

Buffertlager som begrepp har två olika betydelser. Dels används det som ett synonymt begrepp till säkerhetslager och  dels används det som en generell benämning på lager som frikopplar inflöde och utflöde, exempelvis mellan två stationer längs en monteringslinje. I den senare betydelsen innebär dimensioneringen av buffertlager en avvägning mellan lagerhållningskostnader och kapacitetsbalanseringskostnader.

 

Begrepp på engelska: Buffer stock