Bruttokapacitet

Bruttokapacitet

« Back to Glossary Index

Den nominella kapaciteten i en produktionsgrupp är sällan fullt ut användbar, därför måste man räkna med kapacitetsförluster av olika slag. Dessa kapacitetsförluster kan vara personellt betingade som exempelvis sjukdom och permission. Förlusterna kan också vara tekniskt betingade, exempelvis bero på maskinhaverier, verktygshaverier och underhållsarbete. Dessutom kan förlusterna vara organisatoriskt betingade och bero på olika typer av indirekt tid som uppstår i verksamheten. Förluster av detta slag gör att den nominella kapaciteten reduceras till vad som kallas en bruttokapacitet. Detta är den i praktiken normalt tillgängliga kapaciteten.

 

Begrepp på engelska: Theoretical capacity