Bruttobehovsberäkning

Bruttobehovsberäkning

« Back to Glossary Index

Bruttobehovsberäkning är ett arbetssätt som innebär att man vid behovsnedbrytning från produktionsprogram eller från enstaka produkter för beräkning av materialbehov inte tar hänsyn till förekommande lager och förväntade inleveranser. Oftast görs inte heller någon ledtidsförskjutning eller partiformning av de framräknade materialbehoven.

Begrepp på engelska: Gross requirements planning