Bristlista

Bristlista

« Back to Glossary Index

En bristlista är en förteckning av de artiklar som det av någon anledning föreligger brister av. Det finns två huvudtyper av bristlistor. En typ av bristlista omfattar samtliga artiklar i ett artikelsortiment som det finns brist av. Den andra typen omfattar samtliga artiklar som krävs för eller reserverats för en viss tillverkningsorder eller kundorder och som det föreligger brist av.

Begrepp på engelska: Shortage list