Bristkostnad

Bristkostnad

« Back to Glossary Index

Bristkostnad syftar på en kostnad som uppstår på grund av att en artikel inte kan levereras eller inte finns tillgänglig i lager. Kostnaden kan vara en alternativkostnad för utebliven försäljningsintäkt. Den kan också vara en verklig kostnad, exempelvis kostnader för driftstopp i den egna produktionen, leveransförseningsavgifter, kostnader för restorderbehandling, fördyrade transporter o dyl. I en del lagermodeller används uppgifter om bristkostnader för att dimensionera säkerhetslager.

Begrepp på engelska: Shortage cost