Break-even diagram

Break-even diagram

« Back to Glossary Index

En grafisk sammanställning av summerade fasta och rörliga kostnader i förhållande till intäkter vid olika verksamhetsvolymer. Break-even punkten motsvarar den verksamhetsvolym där intäkter och summa kostnader är lika stora.

Begrepp på engelska: Break-even chart