Beställningspunkt

Beställningspunkt

« Back to Glossary Index

En beställningspunkt är en kalkylerad lagernivå som används för att påbörja nya order för lagerpåfyllning. Beställningspunkten jämförs med redovisat saldo alternativt med disponibelt redovisat saldo. Om detta saldo är mindre än beställningspunkten initieras ett förslag till ny order. Principiellt är beställningspunkten lika med prognostiserad förbrukning under återanskaffningstiden plus en säkerhetslagerkvantitet.

Begrepp på engelska: Order point