Beställning

Beställning

« Back to Glossary Index

Då parterna bestämmer sig för att ingå avtal genom korrespondens utgörs avtalet av ett anbud och en accept, vilken kallas beställning. I realiteten innebär detta som regel en mängd korrespondens; offertförfrågan, offert, beställning och beställningserkännande, men i många fall ännu mycket mer. I en del avrops- och ramavtal benämns avropet beställning.

 

Begrepp på engelska: Purchase order, POsv_SESwedish