Behovssug (Pull)

Behovssug (Pull)

« Back to Glossary Index

En planeringsprincip som betyder att produktion och materialförflyttning sker endast på initiativ av och auktoriserat av den förbrukande aktören i materialflödet. Pull är en vanligt använd alternativ benämning. Principens motsats utgörs av så kallat planeringstryck (push).

Engelskt begrepp: Pull