Balanserat styrkort

Balanserat styrkort

« Back to Glossary Index

Balanserat styrkort är en uppsättning av finansiella och verksamhetsmässiga mätetal för att analysera ett företags prestationer. Det innehåller de fyra dimensionerna kundperspektiv, processperspektiv, finansiellt perspektiv samt ett innovations- och lärande perspektiv. De olika mätetalen relateras till företagets övergripande målsättningar och strategier.

Begrepp på engelska: Balanced score card