Avtal

Avtal

« Back to Glossary Index

Två eller flera parter enas om en överenskommelse som förpliktigar parterna att utföra olika skyldigheter mot varandra. Skyldigheterna kan vara tjänster, betalning, överlämnande av varor, nyttjande av egendom eller rättigheter mm. Avtalet kan ingås muntligt, genom korrespondens eller genom upprättande av ett gemensamt kontrakt.

Begrepp på engelska: Agreement