Avsiktsförklaring

« Back to Glossary Index

En avsiktsförklaring eller ett Letter of intent (LOI) är ett dokument som upprättas mellan parter som syftar till att leda till avtal mellan parterna. Dokumentet räknas av parterna normalt inte som ett färdigt avtal, utan är en gemensam överenskommelse om vad man hittills har kommit fram till på vägen mot ett färdigt, slutligt avtal. Det upprättas normalt, när det avtal som skall upprättas är mer ingående och innebär längre förberedande förhandlingar. Dokumentet är oftast inte juridiskt bindande.

Begrepp på engelska: Letter of intent (LOI)