Avropssystem

Avropssystem

« Back to Glossary Index

Med avropssystem menas en grupp av materialplaneringsmetoder som kännetecknas av att tillverkningen i ett steg i värdekedjan mer eller mindre direkt initierar och beordrar tillverkning i föregående steg. Graden av direktbeordring är beroende av storleken på de buffertar man av olika skäl ofta måste ha mellan stegen. Ett avropssystem kan karaktäriseras som ett så kallat sugande system. Materialstyrning med hjälp av kanban-kort är ett exempel på avropssystem.

Begrepp på engelska: Pull system