Avropsorder

« Back to Glossary Index

Begreppet avropsorder nyttjas med två olika betydelser. Dels kan det vara en synonym term till begreppet Avrop, dvs en förenklad beställning inom ramen för ett avropsavtal. Termen används emellertid också som ett alternativt begrepp för termen Avropsavtal, speciellt den kundorderliknande information som finns i ett avropsavtal och som registreras i ett kundordersystem som en order med speciell ordertyp.

Begrepp på engelska: Blanket order