Avrop

Avrop

« Back to Glossary Index

Ett avrop är ett förenklat beställningsförfarande som görs från kund till leverantör inom ramen för en form av principöverenskommelse, dvs ett ramavtal eller ett avropsavtal. I det mest förenklade fallet behöver endast leveranskvantitet och leveranstid-punkt anges för att avropet skall vara helt preciserat.

Begrepp på engelska: Blanket release, call-off