Automatisk lagerpåfyllnad

Automatisk lagerpåfyllnad

« Back to Glossary Index

Automatisk lagerpåfyllnad betyder att ERP-systemet inte bara genererar orderförslag för att fylla på ett lager utan systemet skapar också lagerpåfyllnadsorder utan att någon manuell arbetsinsats krävs. Den skapade ordern skickas automatiskt till aktuell leverantör med hjälp av EDI eller motsvarande typ av teknologi.

Begrepp på engelska: Automatic replenishment