Återanskaffningstid

Återanskaffningstid

« Back to Glossary Index

Termen återanskaffningstid har samma innebörd som ledtid från leverantör eller den egna verkstaden. Som begrepp används det oftast i anknytning till att fylla på lager från extern leverantör.

 

Begrepp på engelska: Replenishment lead time