Ankomstkontroll

Ankomstkontroll

« Back to Glossary Index

Med ankomstkontroll menas kontroll av ankommande material. Oftast innebär det kontroll av gods som kommer från externa leverantörer men kan också avse kontroll av varor som tillverkas i den egna verkstaden eller fabriken. Ankomstkontroll genomförs som regel innan varorna fysiskt läggs in i lager. Den kan omfatta både kvantitet och olika kvalitetsegenskaper och vara utformad som stickprovskontroll eller allkontroll. Mottagningskontroll är en alternativt förekommande benämning.

Begrepp på engelska: Receiving inspection