Ändringsorder

Ändringsorder

« Back to Glossary Index

En ändringsorder ses som en order med information om att en konstruktions eller receptändring skall genomföras. Ändringsordern åtföljs oftast av datum från och med när införandet skall ske och av regler och anvisningar för hur man skall gå tillväga med eventuella restkvantiteter i lager av utgångna artiklar.

 

Begrepp på engelska: Engineering change order