Ändringsförslag

Ändringsförslag

« Back to Glossary Index

Efter det att leverantören mottagit en ändringsbegäran formulerar leverantören ett ändringsförslag i form av ett anbud som leder vidare till diskussioner och kanske i slutändan en ändringsorder. Som regel tillåter inte huvudavtalet att ett ändringsförslag innehåller förslag till ändringar i huvudavtalets allmänna bestämmelser.

Begrepp på engelska: Engineering change proposalsv_SESwedish