Ändringsbegäran

Ändringsbegäran

« Back to Glossary Index

En ändringsbegäran är ett förslag om konstruktions- eller receptändring inklusive information om orsaker och önskvärda åtgärder. Ändringsbegäran skickas till berörda befattningshavare som kan ge synpunkter på ändringsförslaget innan den verkställs i form av en ändringsorder. Det som är speciellt intressant att ge synpunkter på ur logistiksynpunkt är införandetidpunkt, effekter ur reservdelssynpunkt, utbytbarhet mellan befintlig och ändrad konstruktion samt åtgärder rörande eventuella överblivna kvantiteter i lager av artiklar som skall utgå.

Begrepp på engelska: Enginering change request, PCR