Agil

Agil

« Back to Glossary Index

Begreppet Agil inom inköp brukar användas för att beskriva en process som har hög kapabilitet att hantera variation i efterfrågan. Mao förmågan att möta variation i behov både vad gäller volym och produkt.

Begrepp på engelska: Agile