Ackumulerad ledtid

Ackumulerad ledtid

« Back to Glossary Index

Ackumulerad ledtid är den summa ledtid för nivåvis på varandra följande artiklar i en produktstruktur har. Ledtiden avser den ledtidsmässigt längsta strukturkedjan, dvs strukturnätverkets kritiska linje. En alternativ benämning för termen är Kombinerad ledtid.

Begrepp på engelska: Cumulative lead time