ABC-analys

« Back to Glossary Index

ABC-analys syftar till att man ofta delar in ett artikelsortiment i tre olika volymvärdeklasser; A, B och C. Se Volymvärdesanalys.

Begrepp på engelska: ABC analysis