InköpsEffekten

Nästa generations inköpstjänst

Från de mindre avtalen till de stora. Ofta är det många avtal att ha koll på i dagens affärsliv och det finns mycket att spara genom att ha en god översikt och en aktiv inköpshantering av bolagets avtal.

Vi har strukturen, resurser och rutiner för att stödja er i hela inköpsprocessen.

Låt oss hjälpa er sänka kostnader och minska prisökningar genom en aktiv inköps- och avtalshantering.

Hos Sourcian Partner är era avtal vår högsta prioritet.
Våra kunder sparar i snitt 20 % på indirekta kostnader första året när vi förhandlar deras avtal.
Vill ni ha lönsammare avtal?

InköpsEffekt består av tre nivåer:

Tjänsterna kan nyttjas separat efter behov, men bäst effekt uppnås med Kontroll som grundtjänst.

KONTROLL

Trygg och effektiv avtalsprocess

Följande ingår:

 • Avtalsportal.
 • Avtalsbevakning.
 • Optimeringsförslag.
 • Påminnelser.
 • Avtalssupport.
 • Inköpscoachning.
 • Digital signering.
 • Anpassad statistik.

PRIORITET

Trimmar era priser och villkor

Vi kan hjälpa er med:

 • Omförhandlingar.
 • Mota prishöjningar från leverantörer.
 • Kontroll av avtalstrohet (leverantör).

EXPERTIS

Professionell direktupphandling

Nyttja vår kompetens när ni behöver. Vi erbjuder mindre och medelstora upphandlingar till fast kostnad. Stora upphandlingar på offert.

Varför InköpsEffekt?
 • Frigör er tid.
 • Skapar kontroll.
 • Sänk era kostnader.
 • Minska era prisökningar.
 • Enkelhet genom en kontaktväg.