Indirekta inköp – Tjänar man på att arbeta med dom?

Indirekta inköp - tjänar man på att arbeta med dom?

Indirekta inköp – Tjänar man på att arbeta med dom?

Indirekta inköp – Tjänar man på att arbeta med dom? Hur arbetar ditt företag med de indirekta inköpskostnaderna?

Upplever ni att indirekta inköp är komplexa?

Det kan upplevas så eftersom de indirekta inköpskostnaderna sällan är kopplade till företagets kärnverksamhet. Exempel på dessa kostnader är kontorsmaterial, resor och IT–utrustning.
Oftast har dessa inköp en stor spridning av leverantörer och mängder av inköpskategorier att hantera. Därför kan det vara svårt att se hur stor summa pengar som går åt till de indirekta inköpen. Det kan också upplevas svårt att hantera något som du inte kan se. Ibland saknas rätt kompetens / resurser som krävs för att ta hand om de indirekta inköpen på ett effektivt sätt.

Prioritera de indirekta inköpen

Att prioritera och hantera de indirekta inköpen behöver vara en prioritet för att kunna minska kostnaderna[1].

Tips för att minska kostnaderna:

# Tips 1 –
Slå ihop de indirekta inköpen

Traditionellt sett har de indirekta inköpen gjorts per avdelning. Varje avdelning har enskilt tagit hand om sina inköp. Det resulterar i en mängd olika leverantörer för samma typ av vara eller likartade varor.
Genom att slå ihop dessa inköp, så att inköpet görs från endast en avdelning skulle fördelar fås genom att inköpet blir större[2].

# Tips 2 –
Skaffa er god insyn i leverantörskedjan

För att kunna utvärdera leverantörer och reducera riskerna krävs bra insyn i leverantörskedjan. Har du insyn i leverantörskedjan så kan du också få bättre koll på de indirekta inköpen.
Om insyn saknas blir det svårt att mäta besparingar och effektiviteten i inköpsprocessen[3].

Vill ni spara pengar på era indirekta inköp?

Vill ni ha lönsammare avtal och spara pengar era indirekta inköp? Med vår tjänst Sourcing On Demand  sparar våra kunder i snitt 20 % på indirekta kostnader första året när vi förhandlar deras avtal.

Kontakta oss för en fri konsultation och berätta hur det ser ut hos er.


Ps. Tips: Titta gärna på Webinar om Indirekta inköp. DS

 

Källor:
[1] https://www.palettesoftware.se/2018/03/22/overblick-leverantorskedjan/ , 2019-02-04
[2] https://inkop24.se/sa-lyckas-du-med-indirekta-kop/, 2019-02-01
[3] https://www.hcmworks.com/blog/what-is-indirect-procurement-and-how-is-it-affecting-your-business